За нас

Кои сме ние?

Балкански институт по труда и социалната политика е сдружение на приятели и колеги, което от 2001 работи в сферата на социалното и човешко развитие в България. За тези години успяхме да се съхраним и развием като организация с независим профил, със самостоятелни позиции и мироглед, в чиято защита работим всекидневно, експертно и упорито. 

Трудът се променя пред очите ни.

Животът все по-ясно ни казва, че се нуждаем от нова обща социална и икономическа теория, от нови инструменти, с които да решаваме проблемите. Повечето хора, институции и организации у нас често противопоставят социалното на икономическото и пазарното. Схващат социалното като отнемане на средства от имащите и раздаването им на нямащите, защото последните имат потребности.

Нашия прочит е малко по-различен. Да, всяко човешко същество или групи от хора има своето право за достойно съществуване и то трябва да бъде гарантирано от обществото, в което живеем. Но социалната солидарност сама по себе си може да бъде и мощен фактор за икономическо развитие. В една държава, в която повече от половината население не е икономически активно, и това ще продължи за дълъг период от време, докато не се обърне настоящия демографски тренд, социалното ще бъде все по-определящо за икономическите принципи и закони. За това единственият ни шанс е да превърнем социалния и човешки елемент в детерминанта на растеж и обществен прогрес.

Блогът за социално развитие представлява платформа  за изразяване на идеи, мнения и коментари в областта на социалното и човешко развитие. А това от своя страна би могло да включва всички аспекти от обществения, икономически и политически живот в България. Блогът не е изразител на официална позиция на Балкански институт по труда и социалната политика, а на различни автори, експерти и колеги, които имат желание да изразят техните виждания по различни актуални въпроси в социалната сфера. Нашите основни цели са да допринасяме за ефективността и качеството на обществената дискусия по ключови въпроси на обществото и да се опитаме да превърнем много от добрите идеи в действащи принципи и приложени решения.

Основните ценности, които ще се опитаме да спазваме при развитието на тази платформа ще бъдат свобода на изразяване на мнението, експертност  и обективност.

Благодарим Ви предварително за интереса и търпението, които имате да ни четете и за активността да споделяте с нас вашето мнение и идеи. Експертната или гражданска позиция на всеки един човек е ценна както за нас, така и за нашето общо развитие като експертна общност и общество като цяло.

 

~ от екипа на БИТСП ~

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Нашите автори

Йордан Димитров работи в Балкански институт по труда и социалната политика от  есента на 2004г. Преди това от началото на 1999г. работи като външен консултант и експерт по програми в социалната сфера и развитието на човешките ресурси, финансирани предимно от международни донори. Завършва Университета за социално и световно стопанство специалност Макроикономика. През 2003 и 2004 година има едногодишна специализация по управление на проекти и стратегически мениджмънт в университетите Georgetown  и George Washington University във Washington, DC, USA.
Тесните му професионални интереси са в сферите на управлението на проекти, стратегическото планиране, пазар на труда и социална политика като цяло.

Вашият коментар