Общите приказки за професионалната квалификация и обучение

Някъде към края на декември миналата година попаднах на данни от поредното изследване, което гордо откриваше топлата вода в областта на професионалната квалификация. Работодателите казваха, че на българските работници и служители им липсвали практически умения и квалификация, не боравили с новите технологии, а те точно от това се нуждаели. Експертите компетентно твърдяха, че трябвало да […]